Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000359
3252806
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

 • อำเภอเมืองนราธิวาส
 • อำเภอยี่งอ
 • อำเภอระแงะ
 • อำเภอบาเจาะ
 • อำเภอเจาะไอร้อง
 • อำเภอตากใบ
 • อำเภอจะแนะ
 • อำเภอรือเสาะ
 • อำเภอสุไหงปาดี
 • อำเภอสุไหงโก-ลก
 • อำเภอศรีสาคร
 • อำเภอแว้ง
 • อำเภอสุคิริน •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  เมษายน 2564
  อาพฤ
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

   

  อำเภอตากใบ

  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ


  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ


  ที่อยู่
  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห หมู่ ๓ ต.เจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐
  โทรศัพท์: ๐๘๙-๗๓๒๒๐๒๐

  ผู้รับผิดชอบ
  นายสมนึก ลองสมุทร

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑. กลุ่มคลังสมอง
  ๑.๑ โครงการพัฒนาศูนย์คลังสมองภูมิปัญญา
  ๑.๒ โครงการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น(ประยุกต์ใช้ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง)
  ๒.กลุ่มอาชีพ
  ๒.๑ กลุ่มน้ำยาซักผ้า สบู่ น้ำยาล้างจาน
  ๒.๒ กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
  ๒.๓ ประเพณีลาซัง
  ๓. แหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
  ๓.๑ ค่ายพุทธบุตรธรรม
  ๓.๒ ละครธรรมะ
  ๓.๓ เข้าค่ายเยาวชนตาดีกา
  ๔.ลานวัฒนธรรม กีฬา การละเล่นพื้นบ้าน
  ๔.๑ การละเล่นพื้นบ้านลิเกฮูลู
  ๔.๒ ตารีกีปัสประชาชน
  ๔.๓ การออกกำลังกายโดยใช้ไม้พลอง
  ๔.๔ โนราห์มิค
  ๔.๕ กลองยาวเยาวชน-ชาวบ้าน
  ๕.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
  ๕.๑ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน
  ๕.๒ จัดระบบหมวดหมู่
  ๕.๓ มัคคุเทศก์น้อย
  ๖. ศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
  ๖.๑ จัดสื่อในห้องสมุด เอกสารวีดิทัศน์
  ๖.๒ โครงการศึกษาดูงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

          


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player