Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000153
3217708
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 • อำเภอไชยา
 • อำเภอบ้านนาสาร
 • อำเภอพุนพิน
 • อำเภอเกาะสมุย
 • อำเภอท่าฉาง
 • อำเภอกาญจนดิษฐ์
 • อำเภอท่าชนะ
 • อำเภอคีรีรัฐนิคม
 • อำเภอวิภาวดี
 • อำเภอเวียงสระ
 • อำเภอพระแสง
 • อำเภอดอนสัก
 • อำเภอบ้านตาขุน
 • อำเภอบ้านนาเดิม
 • อำเภอพนม
 • อำเภอเคียนซา
 • อำเภอเกาะพะงัน
 • อำเภอชัยบุรี •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  มกราคม 2564
  อาพฤ
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

  อำเภอไชยา

  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองไชยา (โครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน)
  สวนโมกขพลาราม


  สวนโมกขพลาราม


  ที่อยู่
  เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐
  โทรศัพท์: ๐๗๗-๔๓๑๕๙๗

  ผู้รับผิดชอบ
  พระครูภาวนา ชัยคุณ

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  สวนโมกขพลาราม เป็นมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่ท่านพุทธทาสภิกขุและสหายธรรมผู้ร่วมก่อตั้งได้มอบไว้แก่คนรุ่นหลัง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ภายในบริเวณสวนโมกข์มีลักษณะเป็นป่า มีอาคารสถานที่ที่ท่านพุทธทาสมีดำริให้จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสื่อในการศึกษา และเรียนรู้ของผู้ที่มาเยือน
  สถานที่สำคัญภายในบริเวณสวนโมกข์มีดังนี้
  ๑. ศาลาธรรมโฆษณ์ เป็นสถานที่รวบรวมผลงานและอัฐิของท่านพุทธทาส
  ๒. ลานหินโค้ง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สำหรับภิกษุ สามเณร และอุบาสกอุบาสิกา
  ๓.โรงมหรสพทางวิญญาณภายในประกอบด้วยภาพปริศนาธรรม

     


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player