Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000019
3325250
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 • อำเภอไชยา
 • อำเภอบ้านนาสาร
 • อำเภอพุนพิน
 • อำเภอเกาะสมุย
 • อำเภอท่าฉาง
 • อำเภอกาญจนดิษฐ์
 • อำเภอท่าชนะ
 • อำเภอคีรีรัฐนิคม
 • อำเภอวิภาวดี
 • อำเภอเวียงสระ
 • อำเภอพระแสง
 • อำเภอดอนสัก
 • อำเภอบ้านตาขุน
 • อำเภอบ้านนาเดิม
 • อำเภอพนม
 • อำเภอเคียนซา
 • อำเภอเกาะพะงัน
 • อำเภอชัยบุรี •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  ตุลาคม 2564
  อาพฤ
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

  อำเภอไชยา

  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองไชยา (โครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน)
  สวนโมกขพลาราม


  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองไชยา (โครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน)


  ที่อยู่
  เลขที่ ๑๖ ในบริเวณวัดเวียง ถนนรักษ์รกิจตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐
  โทรศัพท์: ๐-๗๗๔๓๑๐๗๑,๐-๗๗๔๓๑๓๐๗, ๐-๗๗๒๒-๘๐๕๙

  ผู้รับผิดชอบ
  เจ้าอาวาสวัดเวียง นายชนะ นาคเวช นายจำลอง นิลจันทร์

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑.จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประกอบอาชีพพื้นบ้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชนเมืองไชยาทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งได้รวบรวมโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น เครื่องกระเบื้องเคลือบและดินเผา เครื่องทองเหลือง เครื่องเหล็ก เครื่องไม้ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือประกอบอาชีพที่เคยใช้และมีอยู่ในเมืองไชยา
  ๒.จัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ของเมืองไชยาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ประวัติเมือง ประวัติบุคคลสำคัญ ของเมืองไชยา ห้องแสดงพระพุทธรูป เทวรูป วัตถุโบราณอื่น ๆ ที่พบในเมืองไชยา เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์รวมและเก็บรักษาสิ่งของเหล่านี้ไม่ให้สูญหายและเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าของเยาวชนและผู้สนใจทั้งในท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป

     


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player