Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000333
3196135
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 • อำเภอไชยา
 • อำเภอบ้านนาสาร
 • อำเภอพุนพิน
 • อำเภอเกาะสมุย
 • อำเภอท่าฉาง
 • อำเภอกาญจนดิษฐ์
 • อำเภอท่าชนะ
 • อำเภอคีรีรัฐนิคม
 • อำเภอวิภาวดี
 • อำเภอเวียงสระ
 • อำเภอพระแสง
 • อำเภอดอนสัก
 • อำเภอบ้านตาขุน
 • อำเภอบ้านนาเดิม
 • อำเภอพนม
 • อำเภอเคียนซา
 • อำเภอเกาะพะงัน
 • อำเภอชัยบุรี •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  ธันวาคม 2563
  อาพฤ
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

  อำเภออำเภอเมือง

  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี


  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์


  ที่อยู่
  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ๒๗๒ ตำบลขุนทะเล อำเภออำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
  โทรศัพท์: ๐๗๗-๓๕๕๖๖๗

  ผู้รับผิดชอบ
  นางสาวกรรณิการ์ นาคอยู่

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายประสานงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนดำเนินการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
  ๒.เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการดำเนินงานของวัฒนธรรมท้องถิ่น

    


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player