Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000311
3039691
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

 • อำเภอเมืองราชบุรี
 • อำเภอวัดเพลง
 • อำเภอปากท่อ
 • อำเภอบางแพ
 • อำเภอโพธาราม
 • อำเภอจอมบึง
 • อำเภอบ้านโป่ง
 • อำเภอดำเนินสะดวก
 • กิ่งอำเภอบ้านคา
 • อำเภอสวนผึ้ง •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

   

  กิ่งอำเภอบ้านคา

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านบึง


  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านบึง


  ที่อยู่
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง กิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐
  โทรศัพท์: ๐๓๒ - ๒๒๘๕๙๐

  ผู้รับผิดชอบ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบค้นด้าน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนเผ่าไทย กะเหรี่ยง และเป็นศูนย์กลางใน การศึกษา พัฒนา แก้ไขปัญหา ของชุมชนโดยใช้มิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  ๒. เป็นพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเครื่องมือเครื่องใช้ของชนเผ่าไทยกะเหรี่ยง

   


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player