Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000322
3252769
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

 • อำเภอเมืองพิจิตร
 • อำเภอสามง่าม
 • กิ่งอำเภอสากเหล็ก
 • อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
 • อำเภอวชิรบารมี
 • อำเภอตะพานหิน
 • อำเภอวังทรายพูน
 • อำเภอทับคล้อ
 • อำเภอบางมูลนาก
 • อำเภอโพทะเล
 • กิ่งอำเภอดงเจริญ
 • กิ่งอำเภอบึงนาราง •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  เมษายน 2564
  อาพฤ
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

   

  อำเภอเมือง

  พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร
  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร


  พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร


  ที่อยู่
  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) ถนนบุษบา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
  โทรศัพท์: ๐-๕๖๖๑-๒๖๗๕-๖

  ผู้รับผิดชอบ
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑.จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองพิจิตร จำนวน ๑๐ ห้อง คือ
  ๑.๑ ห้องภูมิหลัง จัดแสดงเรื่องราวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของเมืองพิจิตรในสมัยต่าง ๆ
  ๑.๒ ห้องภูมิเมือง จัดแสดงเรื่องราวของเมืองพิจิตรในปัจจุบันด้านต่าง ๆ
  ๑.๓ ห้องคีตนาฏศิลป์ จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และเป็นห้องเรียนโรงเรียนวัฒนธรรม
  ๑.๔ ห้องภูมิปัญญา จัดแสดงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือจับสัตว์น้ำต่าง ๆ
  ๑.๕ ห้องภูมิชีวิต จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  ๑.๖ ห้องภูมิธรรม จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ คติธรรมคำสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร
  ๑.๗ ห้องบุคคลสำคัญ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญในอดีตทางด้านการปกครอง และผู้บริหารระดับสูงทางการเมืองและรูปปั้นจำลองของสมเด็จพระเจ้าเสือและพระยาโคตร-ตะบอง
  ๑.๘ ห้องสินแผ่นดิน จัดแสดงในเรื่องของแหล่งทรัพยากรของจังหวัด เช่น แหล่งแร่ยิปซั่ม และแหล่งแร่ทองคำ
  ๑.๙ ห้องภาษาและวรรณกรรม จัดแสดงเรื่องราวของภาษาถิ่นของชาวพิจิตร วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมพื้นบ้าน วรรณกรรมที่เป็นตำนานเมืองพิจิตร
  ๑.๑๐ ห้องภูมิชน จัดแสดงเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดพิจิตร จำนวน ๑๐ ชาติพันธุ์

            


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player