Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000008
3057400
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 • อำเภอเมืองเชียงราย
 • อำเภอเวียงชัย
 • อำเภอแม่ลาว
 • อำเภอแม่จัน
 • กิ่งอำเภอดอยหลวง
 • อำเภอพาน
 • อำเภอพญาเม็งราย
 • กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 • อำเภอป่าแดด
 • อำเภอแม่สรวย
 • อำเภอเชียงแสน
 • อำเภอขุนตาล
 • อำเภอแม่สาย
 • อำเภอเทิง
 • อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 • อำเภอเวียงป่าเป้า
 • อำเภอเวียงแก่น
 • อำเภอเชียงของ •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  เมษายน 2563
  อาพฤ
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

   

  อำเภอเมืองเชียงราย

  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม
  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านดู่
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยสัก
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลท่าสาย
  พิพิธภัณฑ์ไร่แม่ฟ้าหลวง
  พิพิธภัณฑ์อูบคำ
  พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
  พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
  หอศิลป์ไตยวน
  หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก


  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม


  ที่อยู่
  อาคารบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
  โทรศัพท์: ๐๘๙-๒๖๕๘๕๗๔, ๐๕๓-๗๓๕๐๙๑

  ผู้รับผิดชอบ
  คณะกรรมการ ร่วมกับอบต. แม่ข้าวต้ม

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  - เป็นที่แสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
  - เป็นแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - อบรมเยาวชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร พัฒนาวัด นั่งสมาธิ
  - จัดประเพณีสืบชะตาทุกปี
  - จัดประเพณีสระเกล้าดำหัวทุกปี

   


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player