Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000274
3252721
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

 • อำเภอเมืองแพร่
 • อำเภอสูงเม่น
 • อำเภอหนองม่วงไข่
 • อำเภอเด่นชัย
 • อำเภอร้องกวาง
 • อำเภอลอง
 • อำเภอสอง
 • อำเภอวังชิ้น •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  เมษายน 2564
  อาพฤ
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

   

  อำเภอร้องกวาง

  พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งศรี
  วัดแม่ยางตาล


  พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งศรี


  ที่อยู่
  วัดทุ่งศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๔๐
  โทรศัพท์: ๐๕๔-๖๔๘๐๒๗, ๐๘๖-๑๘๓ ๐๒๗๑

  ผู้รับผิดชอบ
  พระอธิการเสถียร สุวโจ (ประธานศูนย์ฯ)

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  - จัดส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และปฏิบัติจริงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่การปฏิบัติ
  - จัดส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดทำแผนชุมชน
  - จัดให้มีการการสร้างงานและสร้างอาชีพ เช่น การฝึกอบรมการนวดแผนโบราณ ,การทำนาโดยใช้แรงงานของกระบือ,การทำการเกษตรโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี,การถนอมอาหาร ฯลฯ
  - จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาตามเทศกาล

   


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player