Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000159
3396866
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

 • อำเภอเมืองลำปาง
 • อำเภอเกาะคา
 • อำเภอห้างฉัตร
 • อำเภอแม่ทะ
 • อำเภอเสริมงาม
 • อำเภอแม่เมาะ
 • อำเภอแจ้ห่ม
 • อำเภอสบปราบ
 • อำเภอเมืองปาน
 • อำเภองาว
 • อำเภอเถิน
 • อำเภอวังเหนือ
 • อำเภอแม่พริก •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  พฤษภาคม 2565
  อาพฤ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

   

  อำเภอเสริมงาม

  วัดบ้านเหล่ายาว วัดบ้านเหล่ายาว
  แหล่งเรียนรู้การฟ้อนเจิง
  แหล่งเรียนรู้การทอผ้าพื้นบ้านของชนเผ่ากะเหรี่ยง


  วัดบ้านเหล่ายาว วัดบ้านเหล่ายาว


  ที่อยู่
  ต.เสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ๕๒๒๑๐


  ผู้รับผิดชอบ
  ๑.พระบุญเติง สิริธัมโม เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่ายาว ๒.แกนนำเด็กและเยาวชน นางสาวสมพร ยะวัน

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑.เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
  ๒.เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมการศึกษาด้านพุทธศาสนาแก่เด็กนักเรียนทุกวันอาทิตย์
  ๓.จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player