Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000128
3396835
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

 • อำเภอเมืองลำปาง
 • อำเภอเกาะคา
 • อำเภอห้างฉัตร
 • อำเภอแม่ทะ
 • อำเภอเสริมงาม
 • อำเภอแม่เมาะ
 • อำเภอแจ้ห่ม
 • อำเภอสบปราบ
 • อำเภอเมืองปาน
 • อำเภองาว
 • อำเภอเถิน
 • อำเภอวังเหนือ
 • อำเภอแม่พริก •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  พฤษภาคม 2565
  อาพฤ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

   

  อำเภอห้างฉัตร

  แหล่งเรียนรู้อาชีพผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวร่มฉัตรหัตถกรรม


  แหล่งเรียนรู้อาชีพผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวร่มฉัตรหัตถกรรม


  ที่อยู่
  เลขที่ ๒๑๑ หมู่ ๖ ต.ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐
  โทรศัพท์: ๐ ๕๔๒๖ ๙๓๙๒ ๐๘๑ ๙๕๒ ๓๐๒๒

  ผู้รับผิดชอบ
  นายประภาส รัตนประทีป

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑.เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๒.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกและคนในชุมชน
  ๓.สร้างรายได้ให้เกิดแก่คนในท้องถิ่น / ชุมชนไม่ต้องออกไปหางานทำไกลบ้าน
  ๔.ให้ชุมชนรู้จักพึ่งตนเองได้
  ๕.มีเรือนไม้สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ที่เก่าแก่ตั้งแต่อดีต

   


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player