Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000105
3337789
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

 • อำเภอเมืองลำปาง
 • อำเภอเกาะคา
 • อำเภอห้างฉัตร
 • อำเภอแม่ทะ
 • อำเภอเสริมงาม
 • อำเภอแม่เมาะ
 • อำเภอแจ้ห่ม
 • อำเภอสบปราบ
 • อำเภอเมืองปาน
 • อำเภองาว
 • อำเภอเถิน
 • อำเภอวังเหนือ
 • อำเภอแม่พริก •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  ธันวาคม 2564
  อาพฤ
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

   

  อำเภอวังเหนือ

  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดสบลืน และโครงการศูนย์เรียนรู้คุณธรรมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ศาลเจ้าพ่อพญาวัง
  แหล่งเรียนรู้การทอผ้า
  วัดขันหอม
  ศูนย์เรียนรู้ คุณธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ป่าชุมชนบ้านสบลืน (ดอยพระบาท)


  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดสบลืน และโครงการศูนย์เรียนรู้คุณธรรมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น


  ที่อยู่
  วัดสบลืน ต.ร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๔๐
  โทรศัพท์: ๐๘๖ ๑๙๔ ๓๔๕๙

  ผู้รับผิดชอบ
  พระมหาบุญมี ฐิตธมโม เจ้าอาวาสวัดสบลืน

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑.มีห้องสมุด ซึ่งเป็นแหล่งเสริมสร้างปัญญาของคนในชุมชนอย่างแท้จริง
  ๒.ห้องพิพิธภัณฑ์หอคำล้านนา เป็นแหล่งแสดงประวัติศาสตร์ของชุมชน รวมทั้งศิลปวัตถุและโบราณวัตถุต่างๆ
  ๓.ห้องเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน
  ๔.ห้องคีตาคุณธรรม มีเวทีแสดง เพื่อเล่นดนตรีพื้นเมือง ฝึกเด็กและเยาวชนบรรยายธรรมะ

   


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player