Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000119
3396826
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

 • อำเภอเมืองลำปาง
 • อำเภอเกาะคา
 • อำเภอห้างฉัตร
 • อำเภอแม่ทะ
 • อำเภอเสริมงาม
 • อำเภอแม่เมาะ
 • อำเภอแจ้ห่ม
 • อำเภอสบปราบ
 • อำเภอเมืองปาน
 • อำเภองาว
 • อำเภอเถิน
 • อำเภอวังเหนือ
 • อำเภอแม่พริก •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  พฤษภาคม 2565
  อาพฤ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

   

  อำเภอเกาะคา

  วัดพระธาตุจอมปิง
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  วัดไหล่หินหลวง
  วัดพระธาตุลำปางหลวง


  วัดพระธาตุจอมปิง


  ที่อยู่
  ต.นาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐
  โทรศัพท์: ๐ ๕๔๓๖ ๒๙๘๓

  ผู้รับผิดชอบ
  พระประหยัด วรยาโน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมปิง

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑.เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการท่องเที่ยว
  ๒.เป็นแหล่งเรียนรู้โบราณวัตถุ เช่น หิน ดินเผา และโลหะ
  ๓. เป็นแหล่งศึกษาโบราณคดีที่แสดงถึงการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอดีต
  ๔.มีมัคคุเทศก์น้อย เพื่อแนะนำสถานที่สำคัญของวัดไหล่หินให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ

     


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player