Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000066
3396773
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

 • อำเภอเมืองลำปาง
 • อำเภอเกาะคา
 • อำเภอห้างฉัตร
 • อำเภอแม่ทะ
 • อำเภอเสริมงาม
 • อำเภอแม่เมาะ
 • อำเภอแจ้ห่ม
 • อำเภอสบปราบ
 • อำเภอเมืองปาน
 • อำเภองาว
 • อำเภอเถิน
 • อำเภอวังเหนือ
 • อำเภอแม่พริก •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  พฤษภาคม 2565
  อาพฤ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

   

  อำเภอเมืองลำปาง

  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดพระเจดีย์ซาวหลัง
  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งฝาย
  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณี
  ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี
  วัดบุญวาทย์วิหาร
  แหล่งเรียนรู้การปั้นหม้อดินบ้านม่อนเขาแก้ว
  แหล่งเรียนรู้แม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ


  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดพระเจดีย์ซาวหลัง


  ที่อยู่
  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต. ต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
  โทรศัพท์: ๐ ๕๔๓๒ ๐๒๓๔

  ผู้รับผิดชอบ
  พระจินดารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑.เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการท่องเที่ยว
  ๒.จัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
  ๓.เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
  ๔.เป็นแหล่งแสดงผลงานด้านอาชีพ และศิลปะวัฒนธรรม เช่น การทอผ้า วงปี่พาทย์ และการตีก๋องปู่จา
  ๕.จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และประเพณี

    


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player