Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000297
3196099
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

 • อำเภอเมืองลำพูน
 • อำเภอป่าซาง
 • อำเภอแม่ทา
 • อำเภอบ้านธิ
 • อำเภอบ้านโฮ่ง
 • กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
 • อำเภอลี้
 • อำเภอทุ่งหัวช้าง •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  ธันวาคม 2563
  อาพฤ
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

   

  อำเภอเมืองลำพูน

  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดต้นแก้ว
  พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุหริภุญไชย
  พิพิธภัณฑ์วัดพระยืน
  หอศิลป์บ้านบัวแก้ว
  อุทยานธรรมะและหอศิลป์(บ้านนายอินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ)
  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
  แหล่งเรียนรู้การทอผ้าบ้านศรีชุม
  วัดขี้เหล็ก
  ศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานประวัติศาสตร์ ประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนวัดประตูป่า
  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย


  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดต้นแก้ว


  ที่อยู่
  วัดต้นแก้ว เลขที่๖๗ หมู่ที่ ๓ ต.เวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
  โทรศัพท์: ๐๕๓- ๕๑๒๐๐๗

  ผู้รับผิดชอบ
  พระครูไพศาลธีรคุณ

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลและแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมและฝึกอาชีพการทอผ้าของชาวยอง มีศูนย์การเรียนชุมชนและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

   


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player