Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเรา



Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000307
3038547
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม



จังหวัดสกลนคร

 • อำเภอเมืองสกลนคร
 • อำเภอโคกศรีสุพรรณ
 • อำเภอเต่างอย
 • อำเภอภูพาน
 • อำเภอโพนนาแก้ว
 • อำเภอพรรณานิคม
 • อำเภอกุสุมาลย์
 • อำเภอพังโคน
 • อำเภอกุดบาก
 • อำเภออากาศอำนวย
 • อำเภอวาริชภูมิ
 • อำเภอสว่างแดนดิน
 • อำเภอวานรนิวาส
 • อำเภอเจริญศิลป์
 • อำเภอนิคมน้ำอูน
 • อำเภอคำตากล้า
 • อำเภอส่องดาว
 • อำเภอบ้านม่วง



 •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

   

  อำเภออากาศอำนวย

  พิพิธภัณฑ์โย้ย ร.ร.อากาศอำนวยศึกษา
  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลอากาศ
  ศูนย์วัฒนธรรมอำเภออากาศอำนวย


  พิพิธภัณฑ์โย้ย ร.ร.อากาศอำนวยศึกษา


  ที่อยู่
  โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๗๐


  ผู้รับผิดชอบ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑.จัดแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าโย้ย
  ๒.เป็นศูนย์ค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการประกอบอาชีพ
  ๓.จัดนิทรรศการการวิวัฒนาการของชนเผ่าโย้ย

   


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player