Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000373
3056828
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

 • อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 • อำเภอธวัชบุรี
 • กิ่งอำเภอเชียงขวัญ
 • อำเภอจตุรพักตรพิมาน
 • อำเภอเมืองสรวง
 • กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง
 • อำเภอศรีสมเด็จ
 • อำเภอเสลภูมิ
 • อำเภออาจสามารถ
 • อำเภอโพนทอง
 • อำเภอเกษตรวิสัย
 • อำเภอจังหาร
 • อำเภอสุวรรณภูมิ
 • อำเภอโพธิ์ชัย
 • อำเภอพนมไพร
 • อำเภอเมยวดี
 • อำเภอหนองพอก
 • อำเภอปทุมรัตต์
 • กิ่งอำเภอหนองฮี
 • อำเภอโพนทราย •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  เมษายน 2563
  อาพฤ
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

   

  อำเภออาจสามารถ

  โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
  พิพิธภัณฑ์เกวียน
  ศูนย์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา


  พิพิธภัณฑ์เกวียน


  ที่อยู่
  วัดบ้านโหรา ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
  โทรศัพท์: ๐๘๑ ๒๖๐ ๐๔๕๘

  ผู้รับผิดชอบ
  นายเลื่อน สามาลา

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ด้วยพระครูโอภาส บุญญาภรณ์ มีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์เกวียนในแต่ละยุคสมัยไว้เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและผู้ที่สนใจ ดังนั้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ท่านพระครูเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆหรือหมู่บ้านต่างๆตามกิจนิมนต์ของชาวบ้านและ เมื่อพบเกวียนที่ชาวบ้านจอดทิ้งไว้หรือกองรวมกันไว้ท่านพระครูจึงเข้าไปสอบถามและขอบริจาค บางครั้งก็ได้มาจากการซื้อด้วยเงินส่วนตัว รวมไปถึงเงินที่ชาวบ้านโหราร่วมกันบริจาคเพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้ท่านพระครูนำไปจัดซื้อเกวียนเข้ามาตั้งไว้ในวัด จนปัจจุบันมีเกวียนทั้งหมดที่ประกอบเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณแบบ จำนวน ๑๖ เล่มเกวียน เป็นเกวียนประเภทต่างๆ เช่น เกวียนของชาวบ้านที่ใช้ในการบรรทุกสิ่งของหรือเดินทาง เกวียนของเจ้านายหรือขุนนางที่ใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างเมือง เป็นต้น

    


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player