Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000390
3054520
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

 • อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 • อำเภอธวัชบุรี
 • กิ่งอำเภอเชียงขวัญ
 • อำเภอจตุรพักตรพิมาน
 • อำเภอเมืองสรวง
 • กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง
 • อำเภอศรีสมเด็จ
 • อำเภอเสลภูมิ
 • อำเภออาจสามารถ
 • อำเภอโพนทอง
 • อำเภอเกษตรวิสัย
 • อำเภอจังหาร
 • อำเภอสุวรรณภูมิ
 • อำเภอโพธิ์ชัย
 • อำเภอพนมไพร
 • อำเภอเมยวดี
 • อำเภอหนองพอก
 • อำเภอปทุมรัตต์
 • กิ่งอำเภอหนองฮี
 • อำเภอโพนทราย •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  มีนาคม 2563
  อาพฤ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

   

  อำเภอเมือง

  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดบ้านดู่
  เฮือนวัฒนธรรมพื้นบ้าน


  เฮือนวัฒนธรรมพื้นบ้าน


  ที่อยู่
  อาคาร 2 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
  โทรศัพท์: ๐๘๕ ๐๑๐ ๔๑๒๑ , ๐๔๓ ๕๑๐ ๙๐๐

  ผู้รับผิดชอบ
  นางสุนันทา งามสนิท

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  เฮือนวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีการแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่
  ๑. วิถีแบบพื้นบ้าน จัดแสดงห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น และเครื่องดนตรี นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงในส่วนของ ผ้าทอนบ้าน และเครื่องมือเครื่องใช้แบบโบราณ
  ๒. ห้องฮีตสิบสอง คองสิบสี่ แสดงประเพณีท้องถิ่น และวรรณกรรมพื้นบ้าน
  ๓. ปราชญ์ชาวบ้าน แสดงประวัติ ผลงาน วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๔. ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเผยแพร่ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลงานนักเรียน
  ๕. ห้องปฏิบัติการทูตวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมพื้นบ้านเชิงประจักษ์และแพทย์แผนไทย

     


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player