Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000152
3120215
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

 • อำเภอเมืองมหาสารคาม
 • อำเภอกันทรวิชัย
 • อำเภอยางสีสุราช
 • อำเภอบรบือ
 • อำเภอโกสุมพิสัย
 • อำเภอแกดำ
 • อำเภอวาปีปทุม
 • อำเภอเชียงยืน
 • อำเภอนาเชือก
 • อำเภอนาดูน
 • กิ่งอำเภอชื่นชม
 • กิ่งอำเภอกุดรัง
 • อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  สิงหาคม 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

   

  อำเภอกันทรวิชัย

  เมืองโบราณกันทรวิชัย
  พระพุทธมงคล
  พระพุทธมิ่งเมือง
  พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


  พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


  ที่อยู่
  ต.ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐
  โทรศัพท์: ๐-๔๓๗๕-๔๓๘๐

  ผู้รับผิดชอบ


  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่๑ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการของสังคมตั้งแต่ยุคที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม (พ.ศ.๒๕๑๑)จนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒมหาสารคาม(พ.ศ.๒๕๑๗)และเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.๒๕๓๗) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแสดงนิทรรศการ เรื่องพัฒนาการมหาวิทยาลัย นิทรรศการภูมิปัญญาชาวลุ่มแม่น้ำชี และจัดแสดงเฮือนอีสานแบบต่าง ๆ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

    


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player