Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000149
3120212
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

 • อำเภอเมืองมหาสารคาม
 • อำเภอกันทรวิชัย
 • อำเภอยางสีสุราช
 • อำเภอบรบือ
 • อำเภอโกสุมพิสัย
 • อำเภอแกดำ
 • อำเภอวาปีปทุม
 • อำเภอเชียงยืน
 • อำเภอนาเชือก
 • อำเภอนาดูน
 • กิ่งอำเภอชื่นชม
 • กิ่งอำเภอกุดรัง
 • อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  สิงหาคม 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

   

  อำเภอโกสุมพิสัย

  แหล่งเรียนรู้หินร่อง
  สะดืออีสาน
  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
  พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์


  พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์


  ที่อยู่
  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ถนนมหาสารคาม-ขอนแก่น อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


  ผู้รับผิดชอบ
  อาจารย์นิมิต โยวะผุย

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ได้จัดให้มีชุมนุมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเก็บรวมรวมข้อมูลและเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอำเภอโกสุมพิสัยนำมาจัดแสดงอยู่ในห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของบรรพบุรุษเมื่อชุมชนได้เห็นความตั้งใจจริงของอาจารย์นิมิตโยวะผุยและนักเรียนก็ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้จำนวนมากเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

     


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player