Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000244
3120307
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

 • อำเภอเมืองมหาสารคาม
 • อำเภอกันทรวิชัย
 • อำเภอยางสีสุราช
 • อำเภอบรบือ
 • อำเภอโกสุมพิสัย
 • อำเภอแกดำ
 • อำเภอวาปีปทุม
 • อำเภอเชียงยืน
 • อำเภอนาเชือก
 • อำเภอนาดูน
 • กิ่งอำเภอชื่นชม
 • กิ่งอำเภอกุดรัง
 • อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  สิงหาคม 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

   

  อำเภอเมืองมหาสารคาม

  พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย
  ศาลหลักเมือง
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
  พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามการปั้นหม้อ
  แหล่งหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง
  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน
  กู่บ้านเขวา
  กู่น้อย
  พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน


  พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน


  ที่อยู่
  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฏิบัติการนาดูนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๑


  ผู้รับผิดชอบ


  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวอีสาน โดยแบ่งเป็นบริเวณต่าง ๆ คือหมู่บ้านอีสาน โรงเกวียน เถียงนา กองฟาง โรงแสดงกลางแจ้ง และบริเวณที่พัก ภายในบริเวณหมู่บ้านอีสาน ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของเรือนอีสานกับวิถีชีวิต ระบบ ครอบครัว เครือญาติ เศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา ฯลฯ ภายในเรือนอีสานแต่ละหลังได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ของชาวอีสาน รวมทั้งข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์กับการใช้ ประโยชน์ และความเชื่อในการใช้พันธุ์ไม้ของชาวอีสาน

     


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player