Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000077
3038317
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

 • อำเภอเมืองอุดรธานี
 • อำเภอกุดจับ
 • กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
 • อำเภอหนองหาน
 • อำเภอหนองแสง
 • อำเภอหนองวัวซอ
 • อำเภอกุมภวาปี
 • อำเภอเพ็ญ
 • อำเภอพิบูลย์รักษ์
 • อำเภอโนนสะอาด
 • อำเภอบ้านผือ
 • กิ่งอำเภอกู่แก้ว
 • อำเภอไชยวาน
 • อำเภอทุ่งฝน
 • อำเภอสร้างคอม
 • อำเภอศรีธาตุ
 • อำเภอบ้านดุง
 • อำเภอวังสามหมอ
 • อำเภอน้ำโสม
 • อำเภอนายูง •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

   

  อำเภอเมืองอุดรธานี

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพธิสมภรณ์ (ธ)
  พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
  แหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดนาคาเทวี
  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
  ห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
  แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (โฮจิมินห์)


  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพธิสมภรณ์ (ธ)


  ที่อยู่
  วัดโพธิสมภรณ์ (ธ) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
  โทรศัพท์: ๐๘ ๖๕๑๓ ๐๕๔๖

  ผู้รับผิดชอบ
  พระอุดมญาญโมลี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ (ธ) พระมิตรชาย อคฺคธมฺโม (ธ)

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑.อบรมคุณธรรมจริยธรรม
  ๒. ลานวัด ลานใจ ลานวัฒนธรรม
  ๓. ห้องสมุดชุมชน
  ๔.ประกอบกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
  ๕.การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

    


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player