Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000256
3038496
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

 • อำเภอเมืองยโสธร
 • อำเภอทรายมูล
 • อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 • อำเภอป่าติ้ว
 • อำเภอกุดชุม
 • อำเภอมหาชนะชัย
 • อำเภอไทยเจริญ
 • อำเภอเลิงนกทา
 • อำเภอค้อวัง •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

   

  อำเภอมหาชนะชัย

  วัดพระพุทธบาทยโสธร
  ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมกลุ่มแม่บ้าน


  วัดพระพุทธบาทยโสธร


  ที่อยู่
  บ้านหนองยาง หมู่ ๓ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐


  ผู้รับผิดชอบ
  พระวินัยสุนทรเมธี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทยโสธร

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑ .จัดสร้างเสนาสนะและพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
  ๒.จัดสร้างพระอุโบสถอาคารสีขาวนวลคลุมด้วยหลังคาสีฟ้าครามที่สวยงามและประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธโลกนาถ(หลวงพ่อหยกขาวที่ใหญ่ที่สุด)
  ๓.จัดสร้างมหาเจดีย์แบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่สวยงาม สูง ๔๕ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางฐานเจดีย์ ๒๙ เมตร ๓ ชั้น
  ชั้นที่ ๑ จัดแสดงศิลปหัตถกรรมเครื่องใช้ของคนภาคอีสานในอดีตและจัดเป็นห้องสมุดธรรม
  ชั้นที่ ๒ เป็นที่แสดงองค์รูปเหมือนของบูรพาจารย์ ๘ องค์ ที่ทำด้วยขี้ผึ้ง
  ชั้นที่ ๓ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ
  ๔. มีรอยพระพุทธบาท เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองที่ทำขึ้นตามคตินิยมการนำรอยพระพุทธบาทในช่วงกรุงศรีอยุธยา
  ๕.มีพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกพร้อมศิลาจารึกอักษรไทยน้อย

     


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player