Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000252
3038492
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

 • อำเภอเมืองยโสธร
 • อำเภอทรายมูล
 • อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 • อำเภอป่าติ้ว
 • อำเภอกุดชุม
 • อำเภอมหาชนะชัย
 • อำเภอไทยเจริญ
 • อำเภอเลิงนกทา
 • อำเภอค้อวัง •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

   

  อำเภอคำเขื่อนแก้ว

  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลกู่จาน
  โบราณสถานดงเมืองเตย
  วัดพระธาตุกู่จาน
  วัดพระธาตุโพนทัน


  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลกู่จาน


  ที่อยู่
  ๖๐ หมู่ ๘ บ้านหนองกบ ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๑๐
  โทรศัพท์: 810768963

  ผู้รับผิดชอบ
  นายนริศ กันตรง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกู่จาน

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑.จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของตำบลกู่จาน
  ๒.เป็นศูนย์ค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยว
  ๓.จัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ

   


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player