Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000322
3038562
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

 • อำเภอเมืองยโสธร
 • อำเภอทรายมูล
 • อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 • อำเภอป่าติ้ว
 • อำเภอกุดชุม
 • อำเภอมหาชนะชัย
 • อำเภอไทยเจริญ
 • อำเภอเลิงนกทา
 • อำเภอค้อวัง •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

   

  อำเภอเมืองยโสธร

  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้
  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตาดทอง
  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
  พิพิธภัณฑ์บั้งไฟยโสธร


  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้


  ที่อยู่
  วัดบูรพาทุ่งแต้ ๙๙ หมู่ ๑ บ้านทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
  โทรศัพท์: ๐๘๑-๖๒๑๓๕๔๒ , ๐๔๕-๕๘๓๐๑๒

  ผู้รับผิดชอบ
  พระมหาพละ ฐานงฺกโร,นางสุภารัตน์ ศรีใสคำ

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  จัดเก็บรวบรวมสิ่งของโบราณ และจัดทำครบทั้ง ๖ กิจกรรม คือ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านลานวัฒนธรรม ด้านศูนย์ความรู้และห้องสมุดชุมชน และด้านพิพิธภัณฑ์ชุมชน

   


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player