Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000268
3039648
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

 • อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • อำเภอวารินชำราบ
 • กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
 • กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก
 • อำเภอสำโรง
 • อำเภอตาลสุม
 • อำเภอม่วงสามสิบ
 • อำเภอดอนมดแดง
 • กิ่งอำเภอนาเยีย
 • อำเภอเขื่องใน
 • อำเภอเดชอุดม
 • อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • อำเภอตระการพืชผล
 • อำเภอทุ่งศรีอุดม
 • อำเภอกุดข้าวปุ้น
 • อำเภอสิรินธร
 • อำเภอศรีเมืองใหม่
 • อำเภอบุณฑริก
 • กิ่งอำเภอนาตาล
 • อำเภอโพธิ์ไทร
 • อำเภอนาจะหลวย
 • อำเภอเขมราฐ
 • อำเภอโขงเจียม
 • อำเภอน้ำยืน
 • กิ่งอำเภอน้ำขุ่น •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

   

  อำเภออำเภอศรีเมืองใหม่

  สภาวัฒนธรรมตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
  ลานบ้าน ลานธรรม
  วัดภูหล่น
  แหล่งโบราณคดี ถ้ำขามภูสูบ


  สภาวัฒนธรรมตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่


  ที่อยู่
  วัดแก้วรังษี หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนใหญ่ อำเภออำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๕๐
  โทรศัพท์: ๐๔๕-๓๔๕-๐๓๑

  ผู้รับผิดชอบ
  นายหนูการ ขาวเลิศ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดอนใหญ่

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเกี่ยวประเพณี/กิจกรรมทางวัฒนธรรมของตำบล
  ๒. เป็นศูนย์รวมของการจัดงานทางศาสนา / แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางศาสนาของตำบล
  ๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษานอกเวลาของนักเรียนที่สนใจการศึกษานอกเวลาเรียนปกติ

    


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player