Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000242
3039622
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

 • อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • อำเภอวารินชำราบ
 • กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
 • กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก
 • อำเภอสำโรง
 • อำเภอตาลสุม
 • อำเภอม่วงสามสิบ
 • อำเภอดอนมดแดง
 • กิ่งอำเภอนาเยีย
 • อำเภอเขื่องใน
 • อำเภอเดชอุดม
 • อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • อำเภอตระการพืชผล
 • อำเภอทุ่งศรีอุดม
 • อำเภอกุดข้าวปุ้น
 • อำเภอสิรินธร
 • อำเภอศรีเมืองใหม่
 • อำเภอบุณฑริก
 • กิ่งอำเภอนาตาล
 • อำเภอโพธิ์ไทร
 • อำเภอนาจะหลวย
 • อำเภอเขมราฐ
 • อำเภอโขงเจียม
 • อำเภอน้ำยืน
 • กิ่งอำเภอน้ำขุ่น •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

   

  อำเภอพิบูลมังสาหาร

  เจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดภูเขาแก้ว
  ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้าน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปากมูน
  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำฆ้องและกลอง ตำบลทรายมูล
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดภูเขาแก้ว


  เจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล


  ที่อยู่
  วัดดอนธาตุ ต.ทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๑๐
  โทรศัพท์: ๐๘๖-๘๘๙-๓๐๖๙

  ผู้รับผิดชอบ
  นางวันทอง ไกรยรัตน์

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑. เป็นอนุสรณ์สถาน เป็นบรรจุอัฐิธาตุของท่านให้ผู้คนกราบไหว้บูชา เป็นที่ยึดเหี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชน
  ๒.การปฏิบัติศาสนกิจ ตามธรรมเนียมประเพณี และพิธีทำบุญตามพื้นบ้านโบราณตามฤดูกาล เช่น บุญกวนข้าวทิพย์ บุญเดือนยี่

      


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player