Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000693
3153948
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

 • อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 • อำเภอพยุห์
 • อำเภออุทุมพรพิสัย
 • อำเภอกันทรารมย์
 • อำเภอภูสิงห์
 • กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 • อำเภอยางชุมน้อย
 • อำเภอวังหิน
 • อำเภอศรีรัตนะ
 • อำเภอห้วยทับทัน
 • อำเภอราษีไศล
 • อำเภอเมืองจันทร์
 • อำเภอไพรบึง
 • อำเภอบึงบูรพ์
 • อำเภอน้ำเกลี้ยง
 • อำเภอขุขันธ์
 • กิ่งอำเภอศิลาลาด
 • อำเภอโนนคูณ
 • อำเภอขุนหาญ
 • อำเภอปรางค์กู่
 • อำเภอกันทรลักษ์
 • อำเภอเบญจลักษ์ •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  ตุลาคม 2563
  อาพฤ
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

   

  อำเภอเมือง

  พิพิธภัณฑ์ ๔ เผ่าไทย วัดพระธาตุเรืองรอง


  พิพิธภัณฑ์ ๔ เผ่าไทย วัดพระธาตุเรืองรอง


  ที่อยู่
  วัดพระธาตุเรืองรอง ต.หญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
  โทรศัพท์: ๐-๔๕๘๒-๑๐๕๘ , ๐-๑๘๓๕-๖๕๖๘ , ๐-๒๔๑๑-๓๙๐๖

  ผู้รับผิดชอบ


  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์สี่เผ่าไทยที่เน้นการจัดแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์สำคัญในเขตอีสานใต้ อันได้แก่ ชาติพันธุ์เขมร ถิ่นไทย กูยหรือส่วย ไทยลาว และ ชาติพันธุ์เญอ โดยจัดแสดงทั้งในรูปแบบของแบบจำลองปูนปั้นขนาดเท่าจริง การจัดแสดงโบราณวัตถุและเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตประเภทต่าง ๆ ที่ชาวบ้านเคยใช้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดแสดงแบบจำลองปูนปั้นปริศนาธรรม รวมทั้งมีสถานที่สำหรับสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา รวมทั้งภาพเขียนภาพตามฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เช่น สถานที่สำคัญทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในเขตอีสานใต้ วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทนิทานและชาดก เป็นต้น

    


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player