Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000334
3038574
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

 • อำเภอเมืองสุรินทร์
 • กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
 • อำเภอลำดวน
 • อำเภอจอมพระ
 • อำเภอปราสาท
 • อำเภอศีขรภูมิ
 • อำเภอสังขะ
 • อำเภอสนม
 • อำเภอสำโรงทาบ
 • อำเภอท่าตูม
 • อำเภอกาบเชิง
 • กิ่งอำเภอศรีณรงค์
 • อำเภอบัวเชด
 • อำเภอรัตนบุรี
 • กิ่งอำเภอพนมดงรัก
 • กิ่งอำเภอโนนนารายณ์
 • อำเภอชุมพลบุรี •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

   

  อำเภอกาบเชิง

  พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย


  พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย


  ที่อยู่
  โรงเรียนถนนชัย อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
  โทรศัพท์: ๐๔๔ ๕๐๔ ๑๑๔

  ผู้รับผิดชอบ
  นายประทีป ดวงดี นายทองใบ แก้ววัน

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทยเริ่มต้นขึ้นจากแนวความคิดของผู้อำนวยการ สุบรรณ ประกอบกับในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลมีนโยบายให้แต่ละโรงเรียนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำโรงเรียนและท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ดังนั้นท่านผู้อำนวยการสุบรรณ จึงประชุมปรึกษาหารือคณะครูอาจารย์และผู้นำหมู่บ้านขึ้น และได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาวบ้าน นำของเก่าต่างๆมาบริจาคให้ทางโรงเรียนเก็บไว้ พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อปี ๒๕๔๗ โดยรวบรวมของจากชาวบ้านทั้งที่เป็นของเก่าโบราณและ ของที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชิตของคนในชุมชน เช่น เครื่องมือหาปลา เครื่องมือทำนา และถ้วยชาม ไหโบราณที่ชาวบ้านขุดพบจึงนำมาบริจาค ทางโรงเรียนถนนชัยจึงมีการแสดงสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าวให้แก่นักเรียน ชาวบ้านและผู้ที่สนใจได้เข้าไปเยี่ยมชม

    


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player