Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000313
3038553
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

 • อำเภอเมืองสุรินทร์
 • กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
 • อำเภอลำดวน
 • อำเภอจอมพระ
 • อำเภอปราสาท
 • อำเภอศีขรภูมิ
 • อำเภอสังขะ
 • อำเภอสนม
 • อำเภอสำโรงทาบ
 • อำเภอท่าตูม
 • อำเภอกาบเชิง
 • กิ่งอำเภอศรีณรงค์
 • อำเภอบัวเชด
 • อำเภอรัตนบุรี
 • กิ่งอำเภอพนมดงรัก
 • กิ่งอำเภอโนนนารายณ์
 • อำเภอชุมพลบุรี •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์

   

  กิ่งอำเภอศรีณรงค์

  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน วัดโมฬีวงษา


  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน วัดโมฬีวงษา


  ที่อยู่
  วัดโมฬีวงษา บ้านตรวจ หมู่ที่ ๑ ตำบลตรวจ กิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๕๐
  โทรศัพท์: ๐๔๔-๕๐๙๐๐๐, ๐๘-๙๔๕๙-๔๐๐๒

  ผู้รับผิดชอบ
  พระครูกัลยาณธรรมโฆษ ประธานศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยวัดโมฬีวงษา

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑.ห้องสมุดชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน มีหนังสือธรรมะ หนังสือทั่วไป หนังสือพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ซึ่งเหมาะแก่ประชาชน เด็กเยาวชนที่จะมาค้นคว้าหาความรู้ในการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา
  ๒. จัดแสดงนิทรรศการการสืบค้นข้อมูลท้องถิ่นตำบลตรวจ เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของตำบลและประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ผู้นำวัฒนธรรมประเพณีภาษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
  ๓.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนสมัยแต่ก่อนเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตร เครื่องมือทอผ้า เครื่องมือหัตถกรรม เครื่องจักรสาน เครื่องดักสัตว์ เครื่องดนตรี เครื่องจุดให้แสงสว่าง เครื่องใช้ทั่วไป เป็นต้น

      


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player