Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000122
3120185
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

  • อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  • อำเภอห้วยราช
  • อำเภอพลับพลาชัย
  • กิ่งอำเภอบ้านด่าน
  • อำเภอโนนสุวรรณ
  • อำเภอกระสัง
  • อำเภอชำนิ
  • อำเภอลำปลายมาศ
  • อำเภอคูเมือง
  • อำเภอสตึก
  • อำเภอประโคนชัย
  • อำเภอนางรอง
  • อำเภอหนองหงส์
  • กิ่งอำเภอแคนดง
  • อำเภอพุทไธสง
  • อำเภอบ้านกรวด
  • อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  • อำเภอปะคำ
  • อำเภอนาโพธิ์
  • อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
  • อำเภอหนองกี่
  • อำเภอโนนดินแดง
  • อำเภอละหานทราย  •  

    ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
    ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
    ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

    ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
    ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
    ถึง 5 มีนาคม 2554

    พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

    ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

    การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

     

     
    สิงหาคม 2563
    อาพฤ
    1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031
     

    แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

     

    อำเภอกระสัง

    โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดคุรุราฎร์
    อนุสรณ์สถานการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
    แหล่งความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนกระสังพิทยาคม


    แหล่งความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนกระสังพิทยาคม


    ที่อยู่
    ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
    โทรศัพท์: ๐๔๔ ๖๙๑ ๐๙๖

    ผู้รับผิดชอบ
    อาจารย์โชติอนันต์ ขจรเกียรติวัฒนา

    กิจกรรมที่ดำเนินการ
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนและชุมชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในท้องถิ่น จึงได้รวบรวมโบราณวัตถุ และเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น มาจัดแสดงเพื่อ ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น

      


     

    Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

    Get Adobe Flash player