Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000114
3038354
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

 • อำเภอเมืองนครนายก
 • อำเภอปากพลี
 • อำเภอบ้านนา
 • อำเภอองครักษ์ •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

   

  อำเภอปากพลี

  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน)
  วัดโพธิ์ปากพลี


  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน)


  ที่อยู่
  เลขที่ ๘๔ หมู่ ๔ ถนนสุวรรศร ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


  ผู้รับผิดชอบ
  พระครูวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงนำคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อยทัศนศึกษา ณ วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  ๒.เป็นศูนย์ค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์
  ๓.เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
  ๔.เป็นแหล่งโบราณสถาน และแหล่งโบราณวัตถุ และเป็นสิ่งสำคัญที่มีค่าควรแก่การศึกษาในวัดฝั่งคลอง

    


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player