Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000076
3038316
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดตราด

 • อำเภอเมืองตราด
 • อำเภอเขาสมิง
 • อำเภอแหลมงอบ
 • กิ่งอำเภอเกาะช้าง
 • อำเภอบ่อไร่
 • อำเภอคลองใหญ่
 • กิ่งอำเภอเกาะกูด •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดตราด

   

  อำเภอเขาสมิง

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลท่าโสม
  โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ


  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลท่าโสม


  ที่อยู่
  วัดท่าโสม ๕๘ ม.๑ ต.ท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ๒๓๑๕๐
  โทรศัพท์: ๐ ๓๙๕๔ ๖๐๗๗

  ผู้รับผิดชอบ
  พระครูวิมลโสมนันท์ เจ้าอาวาสวัดท่าโสม ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลท่าโสม

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑. จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านท่าโสม
  ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรม
  ๓. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาสมัครแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
  ๔. จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  ๕. จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม
  ๖. จัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน
  ๗. จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  ๘. จัดกิจกรรมห้องสมุดชุมชน
  ๙. จัดกิจกรรมคลังสมองท้องถิ่น
  ๑๐. จัดกิจกรรมอาหารพื้นบ้าน
  ๑๑.จัดกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
  ๑๒. จัดกิจกรรมลานดนตรี ลานกีฬา
  ๑๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player