Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000300
3038540
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท

 • อำเภอเมืองชัยนาท
 • อำเภอมโนรมย์
 • อำเภอสรรพยา
 • อำเภอวัดสิงห์
 • อำเภอสรรคบุรี
 • อำเภอหันคา
 • กิ่งอำเภอหนองมะโมง
 • กิ่งอำเภอเนินขาม •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท

   

  อำเภอเมือง

  แหล่งเรียนรู้ดนตรีไทย
  แหล่งเรียนรู้กิจกรรมศาสนา ประเพณี พิธีกรรมในจังหวัด (ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท)
  วัดพระยาตาก
  แหล่งเรียนรู้การแสดงดนตรีไทย โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
  แหล่งเรียนรู้การแทงหยวก (ชุมชนหาดท่าเสา)
  แหล่งเรียนรู้การทำเครื่องเบญจรงค์
  พิพิธภัณฑ์ชัยนาทมุณี
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองแค หมู่ที่8
  ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งเรียนรู้ภาษาและวรรณกรรม บ้านท่าลาภ
  แหล่งเรียนรู้ภาษาและวรรณกรรมบ้านกล้วย
  แหล่งเรียนรู้ภาษและวรรณกรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
  แหล่งเรียนรู้ภาษาและวรรณกรรม (ชุมชนในเมือง)
  บ้านเสือโฮก
  ศาลหลักเมือง
  วัดอรุณศิริบูณาราม
  วัดธรรมามูลวรวิหาร
  วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (วัดเขาพลอง)
  สวนนกชัยนาท
  เขื่อนเรียงหิน
  วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุณี
  วัดทรงเสวย
  พิพิธภัณฑ์ในวัดพระบรมธาตุวรวิหาร
  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน


  แหล่งเรียนรู้ดนตรีไทย


  ที่อยู่
  ๕๙/๑๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
  โทรศัพท์: ๐-๕๖๔๑-๑๒๖๐

  ผู้รับผิดชอบ
  นายเฉลิม บุญสรรค์

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  การสอนดนตรีไทย การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

   


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player