Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000133
3039513
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • อำเภอบางบาล
 • อำเภอบางปะหัน
 • อำเภออุทัย
 • อำเภอเสนา
 • อำเภอนครหลวง
 • อำเภอวังน้อย
 • อำเภอมหาราช
 • อำเภอบางปะอิน
 • อำเภอผักไห่
 • อำเภอบางซ้าย
 • อำเภอภาชี
 • อำเภอบางไทร
 • อำเภอบ้านแพรก
 • อำเภอลาดบัวหลวง
 • อำเภอท่าเรือ •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  กุมภาพันธ์ 2563
  อาพฤ
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

  อำเภอบ้านแพรก

  พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก "ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม ลุ่มแม่น้ำลพบุรี"
  วัดหลวงพ่อเขียว
  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลสำพะเนียง
  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาหัตถกรรมพัดสาน
  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญากลุ่มหัตถกรรมทำดอกไม้จันทน์ และ พัดสาน


  พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก "ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม ลุ่มแม่น้ำลพบุรี"


  ที่อยู่
  ๔๙ ม.๔ ต.สำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๔๐
  โทรศัพท์: ๐-๓๕๓๘-๖๑๒๐

  ผู้รับผิดชอบ
  อาจารย์ประสาน เสถียรพันธุ์ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  -จัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุโบราณ
  -จัดแสดงสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตไทย หัตถกรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบ้านแพรก
  - เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาเรียนของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่

   


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player