Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเราContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000370
3054500
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

 • อำเภอเมืองนนทบุรี
 • อำเภอบางกรวย
 • อำเภอบางใหญ่
 • อำเภอปากเกร็ด
 • อำเภอบางบัวทอง
 • อำเภอไทรน้อย •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  มีนาคม 2563
  อาพฤ
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

   

  อำเภอเมือง

  บ้านนายมนตรี ตราโมท แหล่งเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ไทย
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-ธรรมชาติ และ ห้องสมุดประชาชน
  ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนสตรีนนทบุรี


  ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนสตรีนนทบุรี


  ที่อยู่
  โรงเรียนสตรีนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
  โทรศัพท์: ๐๒๕๒๕-๓๒๒๙ กด ๒

  ผู้รับผิดชอบ
  นางสุปราณี หลักคำ

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑. สนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
  ๒. เป็นศูนย์วิชาการให้กับหน่วยงานวัฒนธรรมและชุมชน
  ๓. ทำหน้าที่วิทยากรในการเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  ๔. จัดทำหลักสูตรการเรียนเกี่ยวกับท้องถิ่นและหนังสือแบบเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม และหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรี
  ๕. การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางเรือ
  ๖. การเก็บรวบรวมการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรี
  ๗. ประกาศเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงาน ทางวัฒนธรรม ของ จังหวัดนนทบุรี

    


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player