Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

********** มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย **********

  หน้าหลัก
  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
     » ภาคเหนือ
     » ภาคกลาง
     » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     » ภาคใต้
  โครงการ
     » ที่มาโครงการ
     » คณะผู้จัดทำ
  ติดต่อเรา



Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0000353
3252800
   

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม



จังหวัดนนทบุรี

 • อำเภอเมืองนนทบุรี
 • อำเภอบางกรวย
 • อำเภอบางใหญ่
 • อำเภอปากเกร็ด
 • อำเภอบางบัวทอง
 • อำเภอไทรน้อย



 •  

  ขอเชิญชมการแสดงโขน ชุด จองถนน วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2555
  ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ
  ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ถึง 5 มีนาคม 2554

  พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

  ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดฝั่งคลอง

  การแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเปียโน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

   

   
  เมษายน 2564
  อาพฤ
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930
   

  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

   

  อำเภอเมือง

  บ้านนายมนตรี ตราโมท แหล่งเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ไทย
  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-ธรรมชาติ และ ห้องสมุดประชาชน
  ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนสตรีนนทบุรี


  บ้านนายมนตรี ตราโมท แหล่งเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ไทย


  ที่อยู่
  ๘๑ ม.๑๑ ซ.พิชยนันท์ ๒ ถ.ติวานนท์ ๓ ต.ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
  โทรศัพท์: ๐ ๒๕๒๗ ๕๒๕๗

  ผู้รับผิดชอบ
  นายญาณี ตราโมท

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑. เปิดพิพิธภัณฑ์ให้ชมเป็นประจำโดยนัดหมายล่วงหน้า
  ๒. เปิดสอนดนตรีทางเพลงของครูมนตรีตราโมท และนาฏศิลปแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดอายุสอนเฉพาะ วันอาทิตย์เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.
  ๓. จัดกิจกรรมปีละ ๒ ครั้ง กิจกรรมที่ ๑ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทางวัฒนธรรมของดุรียางคศิลป์ไทยการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยประจำปี กิจกรรมที่ ๒ วันครูมนตรี ตราโมท วันที่17 มิถุนายน ของทุกปี มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ เผยแพร่ประวัติและผลงานของครูมนตรี ตราโมท
  ๔. จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านบูชาครูให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจด้านดนตรีไทยหรือนักดนตรี ที่รวมเป็นกลุ่มมาเยี่ยมชมบ้าน

    


   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player